Dappin App
Published on June 7, 2019
Share
An dësem Video geet et fir mech an d‘Trampolinhal. Fir dass ech net eleng dohinner misst, huet d‘App „Dappin“ mir dobäi gehollef.

D‘App ass dofir do, seng Aktivitéiten, déi ee gär maache géing, do anzedroen. Dorops kënnen aner Leit dir zousoen, déi Loscht hunn matzemaachen. Sou kann een seng Aktivitéiten deelen an nei Leit kenne leieren.

Méi Infoen dozou gëtt et op:
dappin-app.com

Sponsored Content.
more videos