Wat ass e Roadtrip eigentlech? | Roadtrip - Pat O'Connell east on State Highway 198
Published on March 11, 2019
Share
Subscribe 8
Wat ass e Roadtrip eigentlech?

Fir mech ass et, dat hunn ech spéitstens no dëser Erfahrung gemierkt, Mesche kennenzeléieren, Kultur ze erliewen a Geschichte vun de jeeweilege Plazen sech unzehéieren.De Sound vun dësem Video ass net esou gutt ginn, well dës Garage déi mir ënnerwee entdeckt hunn, direkt bei enger vill befuerener Strooss läit.Moies si mir lass gefuer fir an den "Sequoia National Park" ze fueren, wéi ëmmer hu mir eppes entdeckt, an ech si frou dass mir zeréck gefuer si fir déi al Garage kucken ze goen.

Mir hunn den Pat O'Connell perséinlech kennegeléiert, wat fir mech eng richteg Éier war.

Kuck dëse Video bis zum Schluss a lauschter wat de Pat ze zielen huet.Dësen Dag huet mech richteg frou gemaach.Vill Spaass beim Video
more videos