Stunning Challenges at PkPark | Kahloh
Published on October 15, 2018
Share
Subscribe 163
Zu Réimech huet den éischte Parkour Park zu Lëtzebuerg opgemaach! Ech war do an hunn mech e puer Challengë gestallt. Gäre kennt dir déi och ausprobéieren a mech op Instagram taggen (@kahloh). 

Meng Höhenangst steet mir ëmmer manner am Wee, an ech sinn doduercher vill méi sécher ginn. 

Vill Spaass beim kucken. 
Leave a like. 
Thanks :)

 
more videos