Around LX - Relais pour la Vie
Published on April 9, 2018
Share
Subscribe 15
Bei "Relais pour la Vie" komme mir 3 Saachen an de Sënn:

- Sensibiliséierung vu verschidde Krankheeten

- Déi krank ënnerstëtzen

- En Hommage un déi wou leider verstuerwen sinn
more videos