FETTE PETZ UM NETZ - The Final Réckbléck 2017 - TOP 5 GAMES OF THE YEAR
Published on February 11, 2018
Share
Subscribe 27
HUSSAAA - Eng leschte Kéier kucke mer op dat lescht Joer zréck an de Petz seet Iech wat fir hie perséinlech déi beschte Spiller 2017 waren. Schwätzt mat a soot him ob Der mat him averstane sidd oder ob Dir aner Favoriten hudd. Bis geschwenn :-)www.facebook.com/defettepetzumnetzIntro-Animation: Sam R. Walters

Intro-Song: Patrick Junio

Background-Music: Big Giant Circles
more videos