(Not so) Special E3 2019 Recap | Lux Play #19
Published on June 26, 2019
Share
Subscribe 28
Och wann et schonn e bëssen hier ass, hu mir hei nach e Recap an deem mir iech d' Highlights an d' Iwwerraschunge vun der E3 weisen. Et gouf vill ze gesinn, dowéinst konnte mir natierlech net ALLES erabréngen, mee mir hunn eis bescht gemaach fir souvill wéi méiglech an d'Episode ze paken!
more videos