Virsätz fir 2018
111 views
Published on January 12, 2018
Share
Subscribe 269
Madame Jael huet sech fir dëst Joer e puer Virsätz geholl. Wat déi si kritt der hei opgezielt. An jidderee ka matmaachen.