Reading my DM's
Published on April 12, 2019
Share
Subscribe 31
Wie kennt et net?

Et scrollt een ouni eppes béises ze erwaarden op Instagram an op emol kritt een e Message. Net vun engem mat deem ee befrënnt ass, mee vun engem Friemen an déi wëllen engem ëmmer allerhand Saache matdeelen.

An dësem Video deelen ech puer méi witzeg Messagen déi ech kritt hunn, et soll een jo och net ëmmer alles ze eescht huelen!IG: www.instagram.com/thisisnotforyou_

Blog: www.whatchristineeats.com
more videos