Podcast Episode 1: Komplexer a Selbstbewosstsinn
Published on July 21, 2019
Share
Subscribe 18
Salut an häerzlech wëllkomm zur éischter Folleg vun dësem Podcast! Haut wëll ech mäi Point de vue zum Thema Komplexer a Selbstbewosstsinn matdeelen:) Dir kënnt gären an de Kommentare mat diskutéieren an déi länger Versioun op Spotify lauschteren:)

Vill Spaass!
more videos