Plan with me - October BUJO
Published on October 12, 2019
Share
Subscribe 310
Salut alleguer, haut hunn ech een neie Bullet Journal Spread fir iech! Ech hoffen e gefält iech!

Link zu menger Inspiratioun:
https://www.youtube.com/watch?v=hRVUdNs84yc

Link zu mengem Pinterest Board:
www.pinterest.com/nathaliebegg/bullet-journaling/
more videos