Dat schwéiert Liewen als Student
Published on June 15, 2018
Share
Subscribe 197
De Stress an den Drock as enorm an dëser schwéierer Studentenzäit hei zu Lëtzebuerg.. D' Premiéres Exame stinn alt nees um Programm an dat zitt nawell vill mat sech. Mais eppes steet fest, et ass héich Zäit fir op Loret!
more videos