Lizzy Franck
772 views
Published on October 1, 2017
Share
Subscribe 98
Hey, ech sin d'Lizzy an ech weisen iech Mounted Games.
Dëse Reitsport kennt dir nach net?
Mounted Games si vill verschidde Staffelrennen déi net nëmme Geschécklechkeet a Vitesse fuerderen, mee och Teamgeescht a Mutt.
Nach een éischter onbekannte Sport hei zu Lëtzebuerg an dat wëll ech änneren.
Vill Spaass