De Kahloh kann näischt!
63 views
Published on September 5, 2018
Share
Subscribe 22
Wat de Kahloh als "Sport" bezeechent ass dach nëmmen dommt gehoppels! Dat kann ECH souguer! 

Kahloh, ech fuerderen dech eraus. Weis emol wat s de wierklech kanns! (Dem Kahloh säi Video fënns de op sengem Channel an ënnert Challenge)