© Lynn Theisen
Yannick
Ech huelen dech mat a mengem Liewen, egal wouhin, egal mat wiem oder fir wien, a virun allem awer, mat dir! a wann s du mech schonn e bësse kënns, weess de dass dat net langweileg ka ginn... bis direkt! ;)