The Curvy Universe
The Curvy Universe? Wat kann een sech nëmmen dorënner virstellen?  Majo ganz einfach. Dësen Channel, weist drop hin dass ee sech net ëmmer muss der Gesellschaft upassen, fir akzeptéiert ze ginn. Selbstbewosst ass déi nei Revolutioun! Mer weisen iech hei wéi mer et fäerdeg bréngen, sech wuel ze fillen ouni sech verstellen ze mussen.  Sech ze verstoppen war gëschter, elo heescht et selbstbewosst duerch d'Liewen ze goen an dat alles gesi der hei bei THE CURVY UNIVERSE!